Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği değişti – KAMU

 

Denetim Genel Müdürü’nün, Merkez Bankası’nda 7 yıl görev yapmış olmasına ilaveten banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı. Yeni yönetmelikle, sınavla kuruma yönetici atamasında da değişikliğe gidildi. Yönetici atamalarında sınavda başarılı olma şartı kaldırıldı.

Merkez Bankası’nın 29 Ağustos 2009’da yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği’nde değişikler yapan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki yönetmelikte bulunan, “Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır” ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

SINAVLA YÖNETİCİ ATAMADA DEĞİŞİKLİK

Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer konu ise Genel Müdür’ün, Danışma Kurulu’na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu.

Yeni yönetmeliğin 9. Maddesi’nde bu konuda şöyle deniliyor:

“Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir.”

Yeni yönetmelikle, sınavla kuruma yönetici atamasında da değişikliğe gidildi. Yönetici atamalarında sınavda başarılı olma şartı kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğin 15. maddesinde ise denetim elemanlarının atanmaları ve yükselmeleri konusu düzenlendi.

Düzenlemeler şöyle:

  1. Denetim elemanlarının atanmaları, Bankanın ilgili düzenlemeleri dahilinde gerçekleştirilir.
  2. Denetim elemanı olabilmek için mesleğin gerektirdiği niteliğe sahip bulunmak ve Banka tarafından bu maksatla açılacak sınavlarda başarı sağlamış olmak şarttır. Genel Müdürlüğe, Banka içinden ve dışından naklen denetim elemanı atanamaz.
  3. Giriş sınavını kazananlar denetçi yardımcılığına veya BT denetçi yardımcılığına atanırlar.
  4. Bu Yönetmeliğin 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardaki sınavlarda başarılı olarak denetçi yardımcılığına atananlardan IIA tarafından yapılan CIA sertifikası sınavında başarılı olanlar, üç yılın sonunda Genel Müdürün teklifi üzerine yetkili denetçi yardımcılığına yükseltilirler.
  5. Bu Yönetmeliğin 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen konulardaki sınavlarda başarılı olarak BT denetçi yardımcılığına atananlardan Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği tarafından yapılan CISA sertifikası sınavında başarılı olanlar, üç yılın sonunda Genel Müdürün teklifi üzerine yetkili BT denetçi yardımcılığına yükseltilirler.
  6. Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında öngörülen süre sonunda, CIA veya CISA sertifikası sınavında başarılı olamayanlar, Yönetim Komitesince durumlarına ve kadro derecelerine göre uygun görülecek diğer görevlere nakledilirler.
  7. Bu maddenin dördüncü veya beşinci fıkralarına göre yetkili denetçi yardımcısı veya yetkili BT denetçi yardımcısı olanlar, yetkili oldukları tarihten itibaren iki yıl sonra düzenlenen yeterlik sınavına girerler. Yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarında başarılı olan yetkili denetçi yardımcıları müfettişliğe, yetkili BT denetçi yardımcıları BT denetçiliğine atanırlar.

Yeni yönetmeliğin 11. maddesinde bağımsızlık, meslek güvencesi ve farklı kadrolara atanma konuları ise şöyle düzenlendi:

  1. Denetim elemanları, görevlerini Başkan adına ve doğrudan Başkana karşı sorumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
  2. Denetim elemanları; bankanın ilgili düzenlemeleriyle belirlenen süre sonunda CIA veya CISA sınavları ile yeterlik sınavlarında başarılı olamama hallerinde yahut yönetici kademelerinde görev yapmak üzere veya kendi talepleri ile farklı kadrolara atanabilirler.

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.