Öğretmenlerin hakkı ödenmez diyenlere ders gibi cevap: Öğretmenlerin hakkı ödenir. – EĞİTİM

        Yazarımız Kadriye Demirel bu ana kadar ilgili bir çok konuda yapıcı, düzenleyici ve onarıcı görüşler  ortaya koyarak çözüm önerileri sunmuştur.

        Demirel, öğretmenlerin hakları ödenmez diyenlere ise ders niteliğinde cevabın içerisinde bulundurduğu  çözüm önerileri sunmuştur.
 

       Demirel sitemize yaptıoğı açıklamalarda çözümleri:

“24 Kasımlarda hatırlanırız biz! Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez, diye söze başlarlar ve sözlerinde durup, hakkımızı da ödemezler. Kimisi cami avlusunda yem bekleyen kuşa benzetir, kimisi birşeye benzetemez “Sen öğretmen misin birader” der, kimisi de “Hoş geldin” diyen öğretmene haddini bildirir. Yatarak maaş aldığımızı söyleyenler, öğretmenlik fedakarlıktır deyip asgari ücretliyle kıyaslayanlar, atama bekleyen yüzbinler var, hakkınızı isteyecekseniz istifa edin diye çağrı yapanlar, saymakla bitmez. Ah keşke fedakarlık para yerine geçseydi de biz de hiç ücret almadan çalışsaydık. Ağzı olan konuşurmuş işte. Onlar konuşa dursun biz öğretmenler eğitimin yükünü hep omuzlayan olduk. Covid-19 salgını sebebiyle  Uzaktan Eğitim  sürecinde degörüldü ki hiç bir teknoloji hiç bir sistem öğretmenin yerini dolduramadı. Hal böyle iken bugün ülkemizde öğretmenlik mesleği statüsü düşük meslek grupları arasında yer almaktadır. Bu durumun sebepleri olarak öğretmenlerin gelir düzeyinin düşüklüğü, öğretmenlerin yaptığı işin sıradan ve herkesin yapabileceği bir iş olarak değerlendirilmesi, çeşitli nedenlerden  dolayı öğretmenlik için gerekli niteliklerden yoksun insanların, gerek meslek içerisinden gerekse de dışarıdan öğretmenlik mesleğine girmeleri, daha da önemlisi öğretmenlik mesleği üzerine belirlenmiş bir devlet politikasının olmayışı ve öğretmenlik mesleğinin imajını koruyan kanunların eksikliğisayılabilir.

        Öyle ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesine göre öğretmenlik “Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”demesine ve2014 yılında yapılan 19. Eğitim Şura kararlarında; “Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları birleştireren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır” maddesine rağmen halen beklemede olması kabul edilir değildir.
Eğitimde yaşanan sorunların çözümü için öncelikle eğitimin kalbi olan öğretmenlerin sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.
        Her 24 Kasımlarda öğretmenlerin sorunları gündeme getirilir. Öyle ki  tedavi başlayacakmış gibi hasta ameliyat masasına yatılır, narkoz verilir ancak bir daha ki 24 Kasım’a kadar hasta uyutulur.
    
        İstiyoruz ki 2021, 24 Kasım’ında  öğretmenlerin sorunu çözülsün hasta ayağa kalksın. Bunun için de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda dabelirtildiği gibi bir ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleği, 657 Devlet Memurları Kanunu’ndaki hakları da korunarak gerekli  düzenlemeler yapılıp Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın.

        Çıkarılacak olan,  Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğinin imajını iyileştirmeli, alınan itibarı iade etmeli ve öğretmenlik mesleğini çekici hale getirmeli, öğretmenin iş memnuniyetini sağlayacak düzenlemeler içermelidir.

         Çıkarılacak olan Öğretmenlik Meslek Kanunu;  Öğretmenlerin 657 Devlet Memurlerı Kanunu’ndaki hakları ve iş güvencesi muhafaza edilerek;
-Öğretmenlerin gelir düzeylerinde iyileştirmeleri  ve  3600 ek gösterge beklentisini karşılamalıdır.
-Öğretmenler vergi dilimi işkencesinden  çıkarılmalı. Vergi dilimi uygulaması %15 ile sabitlenmelidir.
-Mesleğe girişten başlayarak, emekli olana kadar her branşın sorununun çözümü için ayrı ayrı düzenlemeler yapılıp eşit işe eşit ücret, eşit hak vb. özlük haklarında iyileştirmeleri içermelidir.
-Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı girmek zorunda oldukları ders saatleri  15 saate eşitlenmelidir.
-Öğretmenlerin emeklilik yaşı hesaplaması diğer mesleklerden farklı tutulmalı, yıpranma payı verilmelidir. Çünkü öğretmenlik mesleği her zaman yüksek enerji gerektiren bir meslektir. Düşük gelirle ve  eğitimin içinde bulunduğu birçok sorunla uğraşan öğretmenlerin  ileri yaşlarda hala enerjik kalması mümkün olamadığından iş  verimi de düşmektedir.
– Gündemde olan EYT kapsamında öğretmenlerin durumu da değerlendirilmeli. EYT öğretmenleri de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
-Atamalarda, ister  isteğe bağlı ister özre bağlı tayinlerde, düzenlemeler yapılmalı, mecburi hizmet bölgeleri için ek tazminat uygulamasına gidilerek özendirici   adımlar atılmalı, mecburi hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.
-Öğretmenlik mesleği tek tip olmalıdır. Ücretli, sözleşmeli öğretmen uygulamaları tarihe karışmalıdır. Asgari ücretin altında çalıştırılan ücretli öğretmenlerin emeğinin sömürülmesine son verilmelidir.
-Objektif ve adil bir ödüllendirme sistemi uygulamaya geçirilmeli, özendirici olmalı ve motivasyonu düşürmek yerine yükseltmelidir.
-Bir  kereliğine uygulamaya geçirilip, sonra rafa kaldırılarak öğretmenler arasında eşitsizliğe sebep olan Kariyer Basamakları Uygulaması objektif ve adil bir şekilde  uygulamaya geçirilmelidir. Meslekte 10 yılını dolduran öğretmene Uzman Öğretmenlik, 20 yılını dolduran öğretmene Başöğretmenlik ünvanı verilmeli, 2006 yılından beri yaşanan ekonomik kayıp telafi edilmelidir.
-Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerini desteklemek, kendilerini güncellemelerine olanak sağlamak için yüksek lisans, doktora vb. imkanları artırılmalı aynı zamanda bu çalışmaları yapabilmesi için hem ekonomik  destek verilmeli hem de uygun  gerekli şartlar sunulmalıdır.
-Kadın öğretmenlerin gebelik, doğum,süt izni konusunda iyileştirmeler yapılmalıdır.
-Öğretmenin itibarsızlaştırılmasına bağlı olarak öğretmene yönelik sözlü, psikolojik ve fiziksel  şiddeti önleyecek düzenlemeler  acildir.Öğretmene Şiddeti Önleme Kanunu ile öğretmenlerin can güvenliği ve huzuru,  hukiki düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır.
-Öğretmenlik  mesleğinin görev tanımı eğitim ve öğretimi kapsar ve mesai saatleri ders süreleriyle belirlenmiştir. Ancak gelinen noktada 7/24 bir mesai kavramı yerleştirilmiş, angarya görevlerle yeri geldiğinde güvenlik görevlisi gibi, yeri geldiğinde temizlik görevlisi gibi, yeri geldiğinde okulun dışında herhangi bir kamusal alanda hizmet vermekle öğretmenlerin iş yükü artırılmıştır. Öğretmenler bu görevler yüzünden asıl görevleri olan eğitim ve öğretime neredeyse fırsat bulamamaktadır. Öğretmenlerin bu sorunları kanuni düzenlemelerle giderilmelidir. 
-CİMER ve benzeri uygulamalarla öğretmen asılsız ihbarların hedefi haline getirilmiştir.Bu uygulamalara son verilmeli. Asılsız şikayette bulunanlar hakkında kamu davası açılmalıdır.  MEB kendi  Uzman Denetmenleriyle kurumları ve kişileri denetlemelidir.
– Artık okullarımızda sadece yüz yüze eğitim yapmıyoruz. Covid-19 salgın süreciyle; Uzaktan Eğitim Programı uygulamaya girdi. Artık eğitim ve öğretimi hem Uzaktan Eğitim hem de Yüz Yüze Eğitim olarak iki farklı programla yürütüyoruz.

        Sadece Yüz Yüze Eğitim için hazırlanmış mevzuat ve yönetmelikler ihtiyaca cevap veremiyor ve öğretmenlerin özlük haklarında kayıplar yaşanmasına sebep oluyor. Bu nedenle
 yeni nesil mevzuat ve yönetmeliklerle hazırlanmış bir eğitim öğretim programı hayata geçirilmeli hak kaybı yaşanmasının önüne geçilmelidir.

-Ve dahası…..
        O kadar  çok sorunlarımız ve beklentilerimiz var ki okumakla sıkılacağınızı düşündüğüm için yazmak istemedim.Öğretmenler olarak gerek  ekonomik, gerek mesleki saygınlık   gerekse özlük haklarımız konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak daha iyi  koşullarda mesleğimizi icra edip devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyoruz.. Ülkenin geleceğini, anne ve babaların ise en değerli varlıklarını emanet ettiği  öğretmenlere  emeğinin karşılığının verilmesini  istiyoruz.  Ve bu düzenlemelerin kanunlarla güvence altına alındığı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ihtiyaçlarımıza cevap verecek, sorunlarımızı çözecek şekilde en kısa zamanda hayata geçirilmesini istiyoruz.

        Sayın yetkililerden  2021, 24Kasım’ında biz öğretmenleri şaşırtmalarını, bize değer verdiklerini söylemden öteye geçerek,  eyleme dökerek göstermelerini bekliyoruz. Bu 24 Kasım’da gelenek bozulsun, öğretmenlere umut dağıtmak yerine, öğretmenlerin mali ve özlük hakları iyileştirilsin istiyoruz. Öğretmenlerin hakkı ödenmezi kabul etmiyoruz artık. Sizler isterseniz öğretmenlerin hakkı ödenir.”

Şeklinde sunmuştur.
“Öğretmenin hakkı ödenir” başlığı adı altında önerliler sunan değerli yazarımıza teşekkür eder çalışmalartında başarılar dileriz. 

Kamudannethaber.com

About admin

Check Also

Rus ordusu Donetsk’te 5 katlı binayı vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 83’üncü gününde devam ederken Rus ordusu, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donetsk …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.