ROTASYON İLE İLGİLİ ŞERH METNİ – MEVZUAT

 

 

 

……………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                          

………… tarihinde sınav puanımla ………… Müdürlüğüne ………… Öğretmeni olarak atandım. MEB tarafından 08.07.2015 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusu doğrultusunda, görev yaptığım eğitim kurumunda azami çalışma süresi olan 15 yılımı doldurduğum gerekçesiyle zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmaktayım. Bilindiği üzere, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri öğrencilerini özel yöntemle seçmekte olan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlara sınavla atanmış olan ben ve benim durumumdaki öğretmenlerin kazanılmış haklarının korunarak aynı türdeki okullara atanmaları gerekmekte iken, isteğim dışında farklı türdeki okullara rotasyona tabi tutularak tercih yapmam istenilmektedir.

Danıştay 2. Dairesi’nin 12.7.2011 günlü, 2010/1488 Esas sayılı kararında; öğrencilere bir yabancı dil öğretmek, yurt içinde ve yurtdışında yabancı dilden faydalanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmek, öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve öğrencileri özel yöntemle seçilen eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin de, emsalleri içinde temayüz etmiş olanlar arasından seçilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Rotasyon sürecinde farklı türde bir okula tercihe zorlanmam, kazanılmış hakların korunması ilkesine ve Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına açıkça aykırıdır. Hukuka aykırı olarak tesis edilen rotasyon işleminde isteğim dışında yer değişikliğine zorlanmış olmam tarafımı maddi-manevi yönden mağdur edecektir.

         Bu bağlamda; öncelikle tarafıma uygulanan rotasyon işleminin iptalini, aksi halde idarenin zorlaması ile yapacağım rotasyon işlemindeki tercihlerimi, Bakanlık tarafından rotasyon uygulamasının iptali halinde eski görev yerime dönme hakkım da dahil olmak üzere her türlü yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla gerçekleştireceğimi bildiririm.  …/07/2015

                                                          

                                                                                                                      İmza

                                                                                                            Adı – Soyadı

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.