Rektörlerden kariyer tüyoları – EĞİTİM

 

Öğrenciler hayallerini süsleyen üniversitelere gidebilmek için yoğun bir maratonu geride bıraktı. Şimdi artık tercih zamanı. Kampüsler yeni gelecek öğrencileri beklerken okul yönetimleri de 2021-2022 akademik yılı için hazırlıklara başladı. Biz de üniversitelerin rektörlerinden üniversite hayatının ne demek olduğu ve gençlere neler katacağına yönelik görüş aldık.

Rektörlerden kariyer tüyoları
 

 

 

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök (ODTÜ Rektörü)
DÜNDEN BUGÜNE ÜNİVERSİTE
Kökleri Platon ve Aristo’ya uzanan üniversite kavramı; bilginin üretilmesi ve bunun topluma yayılması aşamasında önemli görevler üstlenen bir yapıyı ifade eder. Bu görev, toplumsal gelişmeler ışığında değişip, dönüşerek gelişmiştir. Günümüzde teknokentler, kuluçka ve girişimcilik merkezleri aracılığıyla üniversite; bilginin yaratılması, kullanılması ve yayılmasına yönelik üçlü sacayağını oluşturmaktadır. Artık disiplinler üstü çalışmalarla tüm dünyayı etkileyecek somut çıktıların elde edildiği bir üniversite ortaya çıkıyor.

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ
Değişen ve gelişen toplum ve insan ihtiyaçlarına göre şekillenen; yaşam boyu öğrenimi sürekli kılabilen; mekan, alan, bölüm sınırlarını ortadan kaldıran; belirli alanlarda uzmanlaşarak tematik çalışmalara yoğunlaşan; topluma etkileri dolayısıyla dönüştürücü ve öncü nitelikler taşıyan bir üniversiteden söz etmek mümkün. Üniversite öğreniminin toplumun gerekliliklerine bağlı olarak şekillendiği; toplumsal değişim ve dönüşümün hem sonucu hem de öncüsü olduğu söylenebilir.
Üniversite, gençlerin sadece bireysel gelişimlerine yönelik olmakla kalmayıp iş ve toplumsal yaşama değer katmalarına yönelik olarak onları geleceğe hazırlamak üzere çeşitli olanaklar sunuyor.

HAYATA ÖNDE BAŞLA
Üniversitenin farklılaşan misyonu doğrultusunda ODTÜ’nün de misyonu; yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir. Bu misyon doğrultusunda, sorgulayıcı bir yaklaşımla bilimsel özgürlüğü göz önünde bulunduran, araştıran, yaratıcı, yenilikçi, analitik düşünce ile problem çözme yeteneği yüksek, çevreye, insana ve toplumsal sorumluluğa duyarlı, bireylerin meslekten daha fazla edinimle mezun olmasını sağlamaktayız. Bu sayede yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrenen bireyler; profesyonel yaşamda aranan çalışanlar, üst düzey yöneticiler olarak yüksek kabul görmektedirler.

ODTÜ’LÜ OLMAK
Birinci nesil üniversitenin gerektirdiği “eğitim”; ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademik kadro, teorik bilgiyi pratikte de uygulamaya olanak tanıyan laboratuvar ve atölyeler aracılığıyla sağlanıyor. ODTÜ; YÖK’ün 2018 Üniversiteler Yıllık İzleme ve Değerlendirme sonucuna göre, “eğitim ve öğretim alanında en başarılı üniversite” seçildi. 108 yüksek lisans ve 69 doktora programı, ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar gerçekleştiren merkezleri bulunuyor.
 

Prof. Dr. Tamer Yılmaz (YTÜ Rektörü)
KOŞULLARI TAHLİL EDİN
34 yıl önce heyecanlı bir öğrenci, genç bir mühendis adayı olarak adım atmıştım Yıldız Teknik Üniversitesi’ne. Uzun yolculuğumda şimdiki heyecanım bambaşka çünkü mensubu olduğum 110 yıllık büyük Yıldız Ailesi’ni, artık Rektör olarak temsil ediyorum. Siz genç arkadaşlarıma önereceğim ilk şey içinde bulunduğunuz koşulları doğru tahlil etmeniz olur. Bu noktada benim ya da başka kimsenin deneyim bazlı tavsiyede bulunamayacağı bir dönemde üniversite hedefine doğru yol almaya çalışıyorsunuz. Çünkü hiçbirimiz pandemi gibi ezber bozan bir dönemden geçerek hazırlanmadık üniversiteye. Umuyorum ki yaşadığınız her zorluk, sizi hayallerinize ulaştıracak köprüler olacak.

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISI ÖNEMLİ
Bazen yola hayal ettiğiniz yerde başlamasanız bile, kariyer yolculuğunuzu sizi mutlu edecek yöne çevirebilirsiniz. Başarının formülü de açıktır: Çalışkan, istikrarlı ve düzenli olmak. Ben bunun üzerine cesareti ve güçlü iletişimi de ekliyorum. Özgüveniniz yüksek olsun. Üniversite bu noktada sizi desteklemekle birlikte “yenilikçi” bakış açısı da kazandıracak. Bu yenilikçi bakışı hayatınızın merkezine yerleştirirseniz, hangi işi yaparsanız yapın mutlaka birkaç adım önde olursunuz.
büyümeye devam ediyoruz. YTÜ’de 11 fakülte, 2 enstitü, 300’den fazla laboratuvar var. 1697 akademisyenimiz ve 37 bin 932 öğrencimizle büyük bir aileyiz. ERASMUS programıyla, yurtdışına en çok öğrenci gönderen üniversiteler arasında üst sıralardayız. Özellikle Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği mezunlarımız en yüksek işe yerleşme oranına sahip. YTÜ, “yenilikçi, özgüvenli, hedef ve hayalleri büyük” gençlerle büyüyor. Yani sizlerle.

 

Prof. Dr. Özlenen Özkan (Akdeniz Üniversitesi Rektörü)
TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİN
Yaşadığımız bilişim çağında bilgiye ulaşmak artık çok kolaylaştı. Bu dönemde üniversite eğitiminin, sadece teorik bilginin öğrenciye aktarılmasıyla sınırlı kalması düşünülemez. Gençler dünyayı, ekonomiyi, bilimi, teknolojiyi takip etmeli; dünyanın nereye evrildiğini gözlemleyip kendilerini ona göre donatmalı. Sınırların kalktığı ekonomik dünyada kendi alanlarında başarılı isimleri yakından takip etmeli ve örnek almalı. Çağımızdaki hızlı dönüşüm artık sağlıktan mühendisliğe ve hatta hukuka kadar her alanda teknolojinin kullanımını artırıyor. Başta yazılım olmak üzere 21’inci yüzyılın jargonuna hakim olmayı gerektiriyor. Artık herkesin teknolojinin nimetlerinden faydalanması gerekiyor.
Üniversiteler bu süreçte gençlerin yanında olmalı. Farklılık yaratılabilecek uygulamaların başında öğrencilerin mesleki tecrübeyi eğitim süresince deneyimlemesi geliyor. Bu da üniversite ve iş dünyasının iş birlikleri ile mümkün. Bu işbirliği sadece uygulamalı eğitim ve staj imkanı ile kalmayıp bölüm ve müfredat belirlemeye kadar birçok alanı kapsamalı. Üniversite kampüsü sunduğu özgür iklim ve yaşam alanlarıyla kişisel gelişim için aile yaşamından sonra önemli bir görev üstleniyor. Öğrencilerin üniversitelerin sunduğu imkanları doğru bir şekilde ve vaktinde değerlendirmeleri ve alanında en başarılı isimleri takip etmeleri gerekiyor.

 

Rektörlerden kariyer tüyoları
 

Prof. Dr. Meryem Tuncel (Çukurova Üniversitesi Rektörü)
NE OLDUĞUNUZ DEĞİL NE BİLDİĞİNİZ ÖNEMLİ
Üniversite tercihi geleceğimizi belirleyen çok önemli bir kader anıdır. Bu karar sürecinde bir sıralama yapmak gerekirse; program, üniversite ve şehir tercihlerine dikkat etmeli. Üniversiteler, öğrencilerin, bilimsel ve profesyonel hayata hazırlık ve başlangıç noktasıdır. Mezun olduğumuz üniversite hayata başlangıcımızda temel bir evre, geleceğimiz içinse önemli bir ölçüt ve göstergedir.
Günümüzde öğrenci merkezli olarak, eğitim ve öğretimin yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla güçlendirildiğini görüyoruz. Özellikle bulunduğumuz bilgi ve bilişim çağı ile gelişen teknoloji eğitimin ve akademinin de evrilmesine neden oluyor. Geldiğimiz noktada artık teknolojiyi kullanan üniversiteler değil öğrencisi ve öğretim elemanlarıyla birlikte teknolojiyi üreten ve eğitim programlarına bunu yansıtan üniversiteler ancak üst sıralarda yoluna devam edebilecektir.
sevdiğiniz işi yapın
Bulunduğumuz çağda “ne olduğunuz değil ne kadar bildiğiniz önemli”. Unutmayın ki, ancak bilginizle bir değer oluşturursunuz ve ancak değer oluşturduğunuzda siz başarıyı, başarı sizi takip eder. Diğer önemli konu sevdiğiniz işi yapın ve çabuk vazgeçmeyin, umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Umudun olmadığı yerde başarısızlık tescillenmiş demektir. Bununla birlikte başarısızlığı tatmadan yaşamak imkansızdır. Önemli olan başarısızlıklardan da yeni çıkışlar için deneyimler edinmek, bunlardan da dersler çıkarabilmektir.

 

 

 

Prof. Dr. Necdet Budak (Ege Üniversitesi Rektörü)
DEĞİŞEN DÜNYAYA ENTEGRE OLUN
gençlerimize önerim, gelişen ve değişen dünyaya hızlıca entegre olun ve bunun ön koşulu olan yabancı dile ağırlık verin. Dünyada olan bitene karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek bireyler olun ki; geleceğe yön verebilin.
Potansiyel ve yetenekleriyle uyumlu alanlara yönelin. Bu başarılı bir kariyerin ilk koşullarından biridir. Mesleki anlamda kazandığınız niteliklerin yanı sıra kişisel gelişiminize de önem verin. Farklı kültürleri tanımak, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmak ve sporu hayatlarının önemli bir parçası haline getirmek de gençlerimizin hayata başka bir perspektiften bakmasına olanak sağlar.

 

ÖĞRENCİYİ MEMNUN EDEN ÜNİVERSİTE
Başarılı bir gelecek, güçlü bir ülke için gençlerimizin çağı yakalayan bireyler olması ciddi önem arz etmektedir. Bu noktada üniversitelere ciddi sorumluluklar düşüyor. Gençlerimizi hayata hazırlarken eğitim- öğretim faaliyetlerimizi çağın değişen koşullarına entegre etmeli; sosyo- kültürel olarak onların gelişimine olanak sağlayacak koşuları hazırlamalıyız. Bizler, Ege Üniversitesi’nde okuyan gençlerimizin sadece akademik alanda değil, hayatın her alanına uyum sağlayacak şekilde eğitim almalarını önemsiyor, çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda sürdürüyoruz. Sadece öğretim sürecinde değil iş hayatına hazırlık sürecinde de yanlarında oluyor, meslek hayatlarına doğru adımlarla ilerlemeleri için Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü’müz bünyesinde öğrencilerimize profesyonel destek sağlıyoruz.

 

 

Prof. Dr. Hamdullah Şevli (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)
GELECEK ELBİSESİNİN EN ÖNEMLİ DÜĞMESİ
ÜNİVERSİTE yılları tüm hayatı kapsayacak derecede önemlidir. Bugün geldiğim noktada meslek hayatımı, düşünce ufkumu, çevremi belirleyen kıstasın da bu dönem olduğunu söylesem sanırım kimseyi yanıltmış olmam. Bu önemli bir dönemin kararını verirken oldukça hassas davranmak gerekir. Çünkü “nasıl bir üniversite?” kararı, gelecek elbisesine atılan en önemli düğmelerden biridir. Bu durumda bize gerekli olan en önemli husus kuşkusuz tecrübedir. Yani deneyimli kişilerin tavsiyeleri, geleceğimizi aydınlatmak hususunda yol gösterici olabilir.
Üniversiteler, sadece nitelikli insan yetiştirmesiyle değil bilimsel yönü, yüksek derecede eğitim potansiyeli, toplumsal gelişmeye sunduğu katkısıyla da birçok işleve sahip özerk yapılardır. Elbette herkesin gönlünde çok iyi bir bölüm yatar ancak kazandığınız programın çok iyi olmasından ziyade üniversite hayatının size katacağı değerlere odaklanmak daha doğru. Bugün kariyer basamaklarının en tepesinde yer alanlar, sınavı ilk binde kazandıkları için değil üniversite yıllarını çok iyi değerlendirdikleri, hayallerini ve ideallerini yüksek tuttukları için başarılı olmuşlardır.
Üniversite, bizlere, bilimsel imkânları, sosyal, kültürel, sportif altyapısı, vizyonu ve misyonuyla değer katar. Bu anlamda sizleri öğrenci dostu Van’a davet etmek isterim.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu (İTÜ Rektörü)
DİPLOMA ARTIK CAZİP DEĞİL
Her geçen gün daha karmaşık ve sofistike hale gelen teknoloji ve dijitalleşme, eğitimi artık belli bir yapıdan veya mekândan alıp herkesin ulaşabileceği bir hale getirdi. Teknolojinin bilhassa eğitim konusunda tüm dünyayı eşitlikçi biçimde etkilediğini söyleyebiliriz. Örneğin, artık bir konuyla alakalı uzmanlaşmak için, büyük paralar harcayıp da dersler alma devri bitti.
Genç nüfusun iş hayatına atılmanın olmazsa olmazı elbette üniversite eğitimidir. Ancak günümüzde bir üniversite diploması sahibi olmak, hiç kimse için eskisi kadar cazip değil. Çünkü yaşadığımız çağda dijitalleşme sosyal medya, görsellik, bilgi edinmek, eğitim gibi kavramlar gençlerin zihninde bütün bunların toplamı olabilecek başka bir kavramla karşılanıyor: Bunun adına kısaca “deneyim” diyebiliriz. Eğitim dediğimiz olgu, özelinde ise üniversite eğitimi gittikçe bir “deneyim” halini almaya başlıyor. Derslerin işleneceği fiziksel yapılardan hocalara, öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinden kültürel ortama, mezunların iş bulma oranından marka değerine kadar, artık her şey öğrencinin nitelikli bir üniversite deneyimi edinmesine hizmet ediyor. Üniversite ise, nitelikli akademisyenleri, sosyal ve kültürel ortamı, bilimsel faaliyetler için sağladığı laboratuvar imkânlarıyla öğrencilerine bu deneyimleri sunabildiği sürece kendini daha iyi yerlere getirebiliyor.

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/rektorlerden-kariyer-tuyolari-41865301

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.