MEB HUHUK MÜŞAVİRİ HUKUKU AĞACA ÇIKARDI – MEVZUAT

06 Temmuz 2015 – 20:28 – Güncelleme: 06 Temmuz 2015 – 21:02

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği

01.07.2015 Tarih ve Sayı : 70693175/45.02/-E.6825374

Konu: “Yargı Karan Gereği İade Talepleri” konulu yazısı

İSTANBUL VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) 18.06.2015 tarihve 31520825-622-E.630427sayılı yazınız.

b) 10/06/2014 tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/02/2015-tarihli ve ¥D. İtiraz No:2Ö14/l 151 sayılı Karar.

İlgi (a) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Bakanlığımız aleyhine açılan idari davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 18/02/2015 tarihli veYD. İtiraz No:2014/1151 sayılı Kararda; “Açıklanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeliğin 10. Maddesinin 9. Fıkrası, 23. Maddesinin I. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kuramımdan sorumlu Şube Müdürü ve İnsan kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenleme yönünden 2577 sayılı idari Yargılama Usulü kanunun 4001 sayılı kanunla değişik 27. Maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacı itirazının kısmen kabulüne ve dava konusu yönetmeliğin 10. Maddesinin 9. Fıkrası, 23. Maddesinin 1. Fıkrasında hiçbir ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile “Açıklama” başlıklı kısminin 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartmın, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kuramımdan sorumlu Şube Müdürü ve İnsan kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına, diğer maddeler yönünden ise davacı itirazının reddine 18/02/2015 gününde oybirliği ile karar verildi” denilmektedir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca yerilen 18/02/2015 tarihli ve YD, İtiraz No:2014/1151 sayılı Karar ilgi (b) yönetmeliğin 10. Maddesinin 9. Fıkrası, 23.

Maddesinin İ. Fıkrasında hiçbir Ölçüt ve duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kuruntumdan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için “en az altı ay çalışmış olma” şartının aranmamasına ilişkin eksik düzenleme nedeniyle yürütülmesinin durdurulmasına ilişkindir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18/02/2015 tarihli ve YD. İtiraz No;2014/1151 sayılı Karan uyarınca İlgililerin dilekçelerinde belirtikleri taleplere ilişkin olarak idarece herhangi bir işlem yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hayati CANKALOĞLU Bakan a.

1 .Hukuk Müşaviri

Kamudannethaber.com olarak hukuku ayaklara altına aldığına inandığımız böyle bir hukuk müşaviri olmamalı diyoruz.

Verdiği kararlar  hakka hukuka hatta insanı bakış açısına bile uygun olmayan böyle bir müşavirin bakanlıkta verdiği haksız kararlar karşılığında aldığı parayla çoluğuna çocuğuna nasıl ekmek yediriyor anlamak mümkün değildir.

Söylenecek çok şeyler var amaa…. Susuyoruz. Hicap duyduk… Dağdaki çobanın bildiği hukuku bir hukuk müşavirinin bilmememesi mümkün mü?

Hukuku kast edenleri Rabbim hukuka muhtaç etsin ve yaptıklarını bin beter çeksinler inşallah

kamudannethaber.com

 

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.