SKANDAL! Ümraniye İlçe MEM Bakanlık Hukuk Müşaviri Yazısını 67 Gün Geç Duyurdu – MEVZUAT

11 Mart 2016 – 23:41 – Güncelleme: 12 Mart 2016 – 00:55

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin idare mahkemesine müracaatları sonucunda yine idare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarında hukuken uygulması gereken yolun bildirilmesi amacıyla İstanbul Valiliği aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine  24/12/2015 tarihli ve 31520825-869-E.. 13316581 sayılı yazıyla görüş sormuştur. MEB Hukuk Müşavirliği konuyla ilgili inceleme çalışmalar yaptıktan sonra hukuken ne yapılması gerektiğini resmi yazıyla  İstanbul Valiliğine bildirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin  İstanbul Valiliğine Gönderdiği 05/01/2016 Tarih ve  70693175-45.02-E.79503 Sayılı yazı    Gereği için İstanbul İlçelerine bir gün sonra 06/01/ 2016 Tarih ve  31520825/45.02/E. 149071 sayılı yazıyla gönderilmesine rağmen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçelerdeki temsilcisi olan ilçe milli eğitim müdürlüklerinden biri olan Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce  gereği için okullara  tam 67 gün sonra bildirilmiştir. Bu uygulama kasıtlı olarak mı bütün İstanbul ilçelerinde mi uygulanmıştır. Yoksa yalnızca Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce mi  geç yazılmıştır.

Hiç bir hukuki gerekçeye dayanmadan görev süreleri uzatılmayarak mağdur edilen okul müdürlerinin mağduriyetleri torpilli olarak atanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüleri  Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilenlerin resmi yazı yazıları saklamaları çok manidardır. Ümraniye İlçe MEM Görev süreleri uzatılmayan okul müdürlerinin 2014 Ağustos ayında EK-1 Formunda Eğitim Bir -Sen üyesi olmayan okul müdürlerinin tamamına yakının görev sürelerini uzatmamıştı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Amirlerin görevleri konusuna aykırı davranışlardan ve Ümraniye İlçesinde başarı sembolü olan okul müdürleri keyfi olarak  başarısız  gösterilerek kamu oyunda tarafgir ve adaletsiz tavarnıldığı angısını uyandırmıştı.

Son yapılan uygulama ise kamu vicdanını yaralamıştır ve hukuksuzluğun giderilme süresini uzatarak mağduriyetin uzamasıba sebebiyet vermiştir.

İşte resmi belgeler                         

                                                                      T.C.

                                                          İSTANBUL VALİLİĞİ

                                                      İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 31520825/45.02/E. 149071                                                                             06/01/2016

Konu: Mali Haklar (Müdürlük Görev Süresi

Sona Eren ve Yürütmeyi Durdurma-İptal Kararı Verilenler Hakkında)

 

                                                   ……………….İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 05/01/2016 tarihli ve 79503 sayılı yazısı.

Yargı kararlarının uygulanmasında mali haklar ile ilgili Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.

                                                Bilgilerinizi rica ederim.

                                                                                                                 Halil YÜCEL

                                                                                                                     Müdür a.

                                                                                                                Şube Müdürü

Ek: İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü il Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynaklan Şubesi (Yönetici Atama) İmren Öktem Cad. No: 1 Sultanahmet Fatih/ İstanbul Tel: 0212 455 04 00 Dahili:253 WEB: istanbul.meb.gov.tr E-POSTA: insankaynaklari34_3@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 5346-9031-35f7-a529-e33a kodu ile teyit edilebilir.

 

 

                                                                           T.C.

                                                        ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI

                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 45174285-903.02-E.2863776                                                                             11/03/2016

Konu: Mali Haklar (Müdürlük Görev Süresi

Sona Eren ve Yürütmeyi Durdurma-lptal Kararı Verilenler Hakkında)

                                                      TÜM RESMÎ OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

Yargı kararlarının uygulanmasında mali haklar ile ilgili Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinin yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                      Süleyman GÖKÇİMEN

                                                                                                Müdür

Ek:Yazı (3 Sayfa)

 

 

İstiklal Mah.Mithatpaşa Caddesi,No:43 34760 Ümraniye-İST. Tel: (216) 329 19 90 – (0216) 328 25 85 Dahili:123 Faks: (0216) 316 16 86 http://umraniye.meb.gov.tr/ e-mail: umraniye34@meb.gov.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d6ec-fc4d_3984-8def-dd46 kodu ile teyit edilebilir. 

Kamudannethaber.com olarak  yapılan bütün hukuksuzlukları kınadığımız gibi bu durumu da kınıyoruz.

Kamudannethaber.com

                                                       

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.