Sayıştay tespit etti:Bilkent Şehir Hastanesinde yolsuzluk – DÜNYA

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlükler teker teker tespit edildi. Raporda, Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, değeri 22 milyon TL’yi bulan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği radyoloji servisinde duvarların kurşun kaplama yapılmadan alçı kaplama yapılmasıyla yetinilmesi ortaya çıktı.

Oda Tv’nin haberine göre, Sayıştay, şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere ilişkin bir dizi olumsuz tespitte bulunuldu. Sayıştay raporunda Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği tespit edildi.

Her iki cihazın piyasa değerinin 22 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor. Yine Bilkent Hastanesinde radyoloji servisinde duvarların kurşun kaplama yapılmadan alçı kaplama yapılmasıyla yetinilmesi dikkat çekti. Ayrıca Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği tıbbi cihazların bir kısmı depoda, bir kısmı da aynı şirketin yaptığı Mersin Şehir Hastanesi’nde çıktı.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlükler teker teker tespit edildi. Hastaneleri yapan şirketlerin sözleşme hükümlerine uymadıkları örnekler halinde açıklandı.

Rapora göre; Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi gereken tıbbi cihazların bir kısmı depoda bekletilirken, bir kısmının da Mersin Şehir Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri Sağlık Bakanlığı görevlileri ile Bilkent Şehir Hastanesi deposuna da giderek yerinde inceleme yaptılar.

[Sayıştay, makam araçlarındaki usulsüzlüğü saya saya bitiremedi. Yağma Hasan’ın böreği gibi] Sayıştay, makam araçlarındaki usulsüzlüğü saya saya bitiremedi. Yağma Hasan’ın böreği gibi

Bu inceleme rapora şöyle yansıdı:

“İdare personeli ile mahallinde yapılan depo sayımında, 294 tane tıbbi ekipmanın depoda tutulduğu ve İdareye teslim edilmediğinden sağlık hizmet sunumu için kullanılamadığı anlaşılmıştır. Söz konusu firma tarafından gelen dokümanlar incelendiğinde, bazı cihazların Mersin Şehir Hastanesi’nde kalibre edildiği tespit edilmiştir.”

2,5 MİLYON DOLARLIK DA VİNCİ ROBOTU DA KAYIP

Sayıştay raporunda, Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını teslim etmediğinin altı çizildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde şirket tarafından sağlık tesisi ile birlikte teslim edilecek olan demirbaşlar ve tıbbi cihazların bir kısmı sağlık tesisinde bulunamadı. Örneğin 1 Şubat 2019 tarihinde açılan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile eximer cihazının 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla teslim edilmediği saptandı. Bakanlık teslim edilmeyen cihazların şirkete yapılacak ödemede mahsuplaştırılacağını savundu. Da Vinci Robotu’nun satış fiyatının 2,5 milyon Dolar, Eximer cihazının ise 350 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu durumda toplam değeri 22 milyon TL’yi bulan her iki cihazın akıbeti belirsiz.

[İşte faiz haramdır diyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faizden kazandığı para. Sayıştay raporunda ortaya çıktı] İşte faiz haramdır diyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faizden kazandığı para. Sayıştay raporunda ortaya çıktı

RADYASYONA KARŞI KURŞUN KAPLAMA YOK

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi binasının sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak inşa edilmediği ifade edilen Sayıştay raporunda, proje ek mahal listesinde “radyolojik mahallerin kurşun kaplama ve laminat duvar olması” ibaresi yer almasına karşın uygulamada laminat duvar yerine toplam 6.561,73 metrekare alçı plaka duvar yapılması buna örnek olarak gösterildi.

Mersin Şehir Hastanesi’nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin bulunmadığı, hastane kurulu gücünün yüzde 70 enerjisini sağlayacak güçte olması gereken dizel jeneratörün, bu kapasitede olmadığı tespit edildi.

İşte, Sayıştay’ın raporunda yer alan tespitler bazıları şöyle;

Bilkent Şehir Hastanesinde elektrik giderlerini yaklaşık yüzde 25-30 civarında indiren trijenerasyon tesisinin sözleşmeye uygun olmadığı tespit edildi. Verim değerinin en düşük limitin yüzde 85 olması gerekirken, şartnamede belirtilen özellikte sistemin kurulmadığı görüldü.

Örneğin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin tamamlanma aşamaları süresinde bitirilmemesine rağmen şirketten teminat alınmadı, caydırıcı yaptırımda bulunulmadı.

[Sayıştay raporu ortaya çıktı. Bakanlık bütçesinden usulsüz ‘yardım’] Sayıştay raporu ortaya çıktı. Bakanlık bütçesinden usulsüz ‘yardım’

 “KAPATILAN HASTANELERDEN EKİPMAN GETİRİLDİ”

-Şehir hastanelerinde firmalar sözleşmede yer alan tıbbi ekipmanları eksik olduğu için kapatılan hastanelerin tıbbı ekipmanları bu hastanelere getirildi. Sayıştay, “Tıbbi ekipmanın getirilmesi sözleşme kapsamında görevli şirketin yükümlülüklerinden biri olup, tıbbi ekipman listesinin ihtiyaca binaen hazırlanarak tüm ihtiyaç duyulan ekipmanın şirket tarafından sağlanması esastır” uyarısında bulundu.

“SAĞLIKSIZ TIBBİ EKİPMAN KULLANILDI”

Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinin ihale doküman eki olan tıbbi ekipmanların teknik özelliklerinin şartnamede ayrıntılı düzenlenmemesi nedeniyle kabul aşamasında bazı tıbbi ekipmanların sağlık hizmet sunumuna uygun nitelikte olmadığı anlaşıldı. Buna rağmen teknik şartnamede yer alan kısa düzenlemelere uygun olduğundan dolayı kabulü yapıldı.

 “DEPODA TESLİM EDİLMEYEN MALZEME BULUNDU”

-Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli şirket Sağlık Bakanlığı’na kullanması için teslim etmesi gereken tıbbi malzemelere deposunda bekletti. Teslim etmediği ekipmanların bir kısmını Mersin Şehir Hastanesi’ne götürdü.

Sağlık Bakanlığı bu tespite ilişkin Sayıştay’a yanıt vermesine karşın, Sayıştay raporunda bu yanıtın yeterli görülmediği şu şekilde ifade edildi:

 “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin görevli şirkete ait deposunda tespit edilen cihazlara ilişkin bir açıklama yapmamıştır. Mersin Şehir Hastanesinde kalibrasyonu yapılan cihazlar için ise, söz konusu cihazların Ankara Bilkent Şehir Hastanesi projesinin ekipman listesinde yer aldığını ifade etmiş olup, kanıtlayıcı bir belge sunulmamıştır.”

[Sayıştay raporunda var, bakana göre yok! 70 bin litre şarap kayıp! Vekil bakana sordu: Şaraplar nerede] Sayıştay raporunda var, bakana göre yok! 70 bin litre şarap kayıp! Vekil bakana sordu: Şaraplar nerede

RADYASYONA KARŞI YAPILMASI GEREKEN KAPLAMA YAPILMADI

– Ankara Bilkent Şehir Hastanesi binasının sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak inşa edilmediği ifade edilen Sayıştay raporunda, tespitin örnekleri açıklandı. Örneğin ‘şartları eşitlenmiş proje ek mahal listesinde “radyolojik mahallerin kurşun kaplama ve laminat duvar olması” ibaresi yer aldığı ancak uygulamada laminat duvar yerine toplam 6.561,73 metrekare alçı plaka duvar yapıldığı belirlendi.

-Mersin Şehir Hastanesi’nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin bulunmadığı, hastane kurulu gücünün yüzde 70 enerjisini sağlayacak güçte olması gereken dizel jeneratörün, bu kapasitede olmadığı tespit edildi.

Kaynak Yeniçağ: Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Skandalın ağababası Bilkent Şehir Hastanesi’nde patladı. 22 milyonu kim cebe a

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.