Personele Görev Hiyerarşisine Uymayan İşler Yaptırılmasına Yargı ”Dur” Dedi. – MEVZUAT

 

Kırıkkale Üniversitesi ,Sağlık ,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yapan üyemize  tebliğ edilen bisiklet dağıtımı görevi ; kamu personelinin bulunduğu hizmet sınıfı ve kadrosu dışında istihdam edilemeyeceği ,yapılan görevlendirme ile ötekileştirme yeteneğinin altında bir işte çalıştırılmak suretiyle mesleki başarı ve kariyeri engellenmek ve bunun neticesinde psikolojik baskı amacı güdüldüğü izlenimi vermesi sebebiyle  Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubemiz aracılığıyla  açılan davada Kırıkkale İdare Mahkemesi 22.09.2017 tarih 2017/418 E. 2017/700 K. sayılı kararıyla  ‘‘…. davacının Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yaptığı yukarıda anılan Yönetmeliğe göre Şef ünvanlı kadrosunun Yönetim Hizmetleri Grubunda memur ,bilgisayar işletmeni ,veri hazırlama ve kontrol işletmeni ,ayniyat memuru ünvanlı kadroların ise idari hizmetler grubunda düzenlenmesi nedeniyle davacıya verilen bisiklet dağıtımı işinin alt hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki bir görev olduğu zaten bu görevin şef kadrosundaki davacıdan önce memur ve hizmetli kadrosunda bulunan personel aracılığı ile gerçekleştirildiği de dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’ gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.