Görevi uzatılmayan Müdürler İçin Emsal Karar – MEVZUAT

              Türk Eğitim-Sen Üyesi  Müdür olarak görev yapmakta iken “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince hakkında ikinci kez yapılan değerlendirme sonucu 75 puan altında alarak başarısız sayılma işlemi ve müdürlük görev süresinin uzatılmaması nedeniyle Öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, daha önce ilk kez yapılan değerlendirme sonucu 75 puan altında alarak başarısız sayılması ve görev süresinin uzatılmaması üzerine açmış olduğu davada verilen iptal yönündeki mahkeme kararına uyulmadığı, yapılan ikinci değerlendirmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, işlemin yetkisiz kişilere yaptırıldığı ve hukuki dayanaktan yoksun olması nedeniyle iptali ile özlük haklarının iadesi talebiyle açmış olduğu davada;

İstanbul 8.İdare Mahkemesi’nin  18.12.2015 tarih  2015/1657E. 2015/2629K. sayılı kararı ile dava konusu işlemlerin iptali ile davacının bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının davalı idarece  davacıya iadesine, karar verilmiştir.

Bahsi geçen karar tüm eğitim kurumu yöneticileri açısından emsal niteliği taşımakta olup Türk Eğitim-Sen olarak  bundan sonraki süreçte de başta gerek konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları gerekse taşra teşkilatı olmak üzere,  tazminat davaları ve suç duyurusu yoluyla yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için hukuki mücadeleye devam edeceğiz.

 

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.