Amasya MEM, Bir Kez Daha Tazminata Mahkum Oldu – MEVZUAT

 

Amasya İli Taşova İlçesi,Taşova Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine  ilişkin Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formu uyarınca yapılan değerlendirme  sonucu; tarafına  75  puanın altında değerlendirme yapılan  üyemiz bu işlemin iptali istemiyle açtığı davayı kazanmış  işlemin uygulanması aşamasında  yeniden  75 puanın altında değerlendirme yapılmış açtığı ikinci davayı da kazanması üzerine işlemin uygulanması aşamasında yeniden tarafına 75 puanın altında değerlendirme yapılarak  görev süresinin uzatılma işlemine  3.kere açtığı davada görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada Samsun İdare Mahkemesi tarafından E.2015/1158 sayılı dosyada işlemin iptali yolunda karar verilmesi üzerine doğrudan müdür olarak görevlendirilmesi gerekirken 06.10.2016 günlü 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca sözlü sınava çağırılma işleminin iptali ve 5.000.00 TL tazminat istemiyle açtığı davada Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 28.04.2016 tarih 2016/16 E. 2016/633 K. sayılı kararıyla mülakata çağırılma  işleminin iptali ile üyemizin manevi tazminat istemi kabul edilerek 5.000,00 TL manevi tazminatın işlemin tesisinde kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rucü edilmek kaydıyla davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir. 

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.