AKP’li sendika Türkiye’yi eyaletlere böldü!.. – SENDİKA

 

 

Ahmet TAKAN

30 Mart 2019

Bayram değil seyran değil!… Hayırdır ne oldu?… Biz farkında değilken bir yerlerde Anayasa mı değişti?.. Türkiye ne zaman federal siteme geçti, eyaletlere bölündü?..

Bu soruları, AKP’nin yandaş sendikası Eğitim-Bir-Sen’e soruyorum!.. Öğretmenlerimizi temsil ettiği iddiasında olan Eğitim-Bir-Sen’in  pek muhterem (!) yöneticilerinden acil cevap bekliyorum!..

21 Nisan tarihinde yapılacak olan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için  Eğitim-Bir-Sen  hazırladığı “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Hazırlık Kitabı”nı üyelerine dağıttı. Sendikanın resmi internet sitesinde de tanıtımı yapılan kitabın içeriği rezalet ötesi skandallarla dolu. Türkiye, eyaletlere bölünmüş ve federal sisteme geçirilmiş!..

takan-belge.jpgbelge-1-takan.jpg

Kitabın 293 ve 294’ncü sayfalarında öğretmenlerin federasyon ve eyalet yasalarına uygun davranması gerektiğini anlatan ifadeler yer alıyor. Şöyle;

belge-2-takan-3.jpg

Skandal kitabın 293’ncü sayfası, “Mesleki Uygulama ve Performans” başlığı altında şu ifadeler yer alıyor;

“Öğretmenler, yasa veya düzenlemelere göre mesleki anlamda yeterli bulunduktan sora, öğretmenlik mesleğinin uygulamalarını ve mesleki performansını yerine getirme sorumluluğunu da üstlenerek, yeterliklerini sürekli geliştirmeye çaba göstereceklerdir.

1- Öğretmenler, bir görev ya da sorumluluğa mesleki profesyonellik temeline göre başvuracaklar, kabul edilecekler ve atanacaklar ayrıca yasal sözleşmeleri ya da atamalarındaki maddelere bağlı kalacaklardır.

2- Öğretmenler, atandıkları görevi yerine getirecek toplumsal sağduyu, bedensel dayanıklılık ve zihinsel sağlığa sahip olmalıdırlar.

3- Öğretmenler, öğrenme ile ilgili amaçları gerçekleştirebilmek için öğretim yapacaklardır.

4- Öğretmenler, mesleki açıdan sürekli kendilerini geliştireceklerdir.

5– Öğretmenler yürürlükte olan federal ve eyalet yasalarına ve düzenlemelerine, yerel okul bölgelerinin yazılı politikalarına uygun davranacaklardır.”

Rezalet devam ediyor!..Kitabın 294’cü sayfası,”Meslektaşlara karşı davranışlar” başlığı altındaki ifadeler;belge-takan-4.jpg

“Öğretmenler, meslektaşları ile olan ilişkilerinde etik açıdan örnek olacaklar, bütün meslek üyelerine eşit ve adil davranacaklardır.

1- Öğretmenler, meslektaşları ile ilgili gizli bilgileri yasal olarak ya da mesleki amaçlarla gerekli olmadıkça açıklayamazlar.

2- Öğretmenler, iş arkadaşları ve okul sistemi hakkında kasıtlı olarak çarpıtılmış açıklamalar yapamazlar.

3- Öğretmenler, yerel okul kurullarının politika ve yasal statülerine uygun olarak gerçekleşen işten çıkarma, değerlendirme ve işe alma süreçlerini yerine getirmek zorundadırlar.

4- Öğretmenler, iş arkadaşlarının politik ve yurttaşlık hakları ile ilgili uygulamalara ve sorumluluklarına karışamazlar.

5- Öğretmenler, iş arkadaşları arasında ırk, renk, ulusal ve etnik köken, yaş, cinsiyet, engellilik durumu ya da medeni durumuna göre ayrımcılık, taciz ve baskı yapamazlar.

6- Öğretmenler, kasıtlı olarak meslektaşlarının mesleki hak ve ayrıcalıklarını kullanmalarını engelleyemez ya da reddedemez.

7- Öğretmenler, meslektaşlarının mesleki kararlarını etkilemek için özel davranışlarda bulunamazlar ve  zorlayıcı araçlar kullanamazlar.

8- Öğretmenler bir mesleki hak olarak öğretimde akademik özgürlüğe sahiptirler ve hiçbir eğitimci federal veya eyalet yasalarının dışında bu hakkın kullanımına müdahale edemez.”

***

Eğitim-Bir-Sen, “hazırlık kitabı”nı özel bir talimat alıp ön hazırlık maksadıyla mı üyelerine dağıttı?.. AKP yandaşı Eğitim-Bir-Sen, Danıştay’ın And’ımızın okullarda yeniden okutulması kararına da şiddetli tepki göstermişti. Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın, And’ımız için “gerici, baskıcı, militarist, totaliter zihniyet ürünü. Danıştay’ın aldığı karar ideolojiktir” demişti. Bakalım, Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk, bu rezalete tepki gösterecek mi?..

Eğitim İş Sendikası Ankara 1 Nolu şubesi skandala tepki gösterek,”ülkemizin yönetim şekli anayasamızda da belirtildiği üzere Cumhuriyettir. Merkezi üniter bir yapıdadır. Sınırlarımızda Kurtuluş Savaşıyla belirlenmiş olan Misak-ı Millî sınırlarıdır. Bunlar dışında bir  model, yapı ya da yönetim şekli kabul edilemez. Eğitim alanında yetkili sendika olan Eğitim-Bir-Sen’ in bu ifadeleri (federasyon, eyalet) içeren hazırlık kitabını toplatmasını ve kamuoyundan özür dilemesini talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.