Adalet Bakanlığı 418 memur alacak – MEMURLAR

 

Adalet Bakanlığından:

Bakanlığımız  merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1  listede  sayısı  ve  yeri  belirtilen  144  psikolog,  100  pedagog  ve  156  sosyal  çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav,  Atama ve Nakil  Yönetmeliği  hükümleri  doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS  puanı  ile  sözlü  sınavda  alınan  puanın  aritmetik  ortalamasına  göre  en  yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Genel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II) Özel Şartlar

A- Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

B-Pedagog

Rehberlik   ve   Psikolojik   Danışmanlık   veya   Eğitim   Programları   ve   Öğretim   lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

C- Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

D- İstatistikçi

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

E- Mimar

Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

F- Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

G- Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

III) Başvuru Tarihi, Şekli Ve İstenilen Belgeler

Adaylar  başvurularını  11/11/2020-25/11/2020    tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://pgm.adalet.gov.tr   internet   adresi   üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların  her  bir  unvan  için  istenilen  belgeleri  sisteme  eksiksiz  ve  tek  tek  yüklemek suretiyle  başvuru  işlemini  tamamlaması  gerekmektedir.  Yüklenen  belgelerdeki  yanlışlıklar  ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların  öğrenim  durumları  Yükseköğretim  Bilgi  Sistemi  web  servisleri  aracılığı  ile alınacaktır.

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların   detaylı   özgeçmişlerini,   fotoğraflarını   (JPG,   JPEG   formatında)   ve   sağlık açısından  engeli  bulunmadığına  dair  yazılı  beyanlarını  (Ek-2  Beyan  örneği)  sisteme  yüklemesi gerekecektir.

Adayların     başvuru     işlemi     tamamlandıktan     sonra     “Başvurularım”     ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  “Başvurularım” ekranından   “Başvuru   Tamamlandı”   ibaresi   görülmeyen   hiçbir   başvuru   değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

V) Sözlü Sınavın Konuları

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20,Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan  olmak  üzere;  toplam  100  puan  üzerinden  değerlendirme  yapılacaktır.  

Adayın alınacağı  kadronun  gerektirdiği  mesleki  bilgi  tespit  edilirken;  alınacağı  kadronun  gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların  sözlü  sınavda  başarılı  sayılabilmeleri  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  70 puan almaları gerekmektedir.

VI) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai  başarı  listesi;  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.

Sınav   sonuçları,   atanmaya   hak   kazananlar   ile   atama   sırasında   istenilecek   belgeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT

Bu   sınavın   başvurudan   işe   alınmaya   kadar   tüm   aşamalarında   adaylara   yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.    

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.